Hieronder geef ik aan de hand van een selectie

van uitgevoerde opdrachten concreter aan

wat voor werk ik doe.


Interim-management

Afdeling volwassenen, sector maatschappelijke ontwikkeling, ‘s-Hertogenbosch

Expertiseteam Brandveiligheid (reorganisatie), gemeente Amsterdam

Afdeling Gebiedspool, stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam

Afdeling Educatie & Inburgering (reorganisatie), Directie Werk, Participatie & Inkomen, gemeente Amsterdam


Proces- en projectmanagement

Ketenregisseur Regionaal Kompas Brabant Noordoost (aanpak maatschappelijke opvang), centrumgemeente Oss

Projectleiding invoering ketenzorg maatschappelijke opvang, regio Noord- en Midden Limburg, centrumgemeente Venlo

Procesmanager Nieuw-West Werkt en Participeert, Stadsdeel Nieuw-West + Directie Werk, Participatie & Inkomen, gemeente Amsterdam


Advies en onderzoek

Advies

Tour Zwerfjongeren, ondersteuningsprogramma voor 43 centrumgemeenten, ministerie van VWS

Advies Doorontwikkeling Wijk-GGD, Directie Onderwijs, Jeugd en Zorg, gemeente Amsterdam

Kwetsbaar in de grote stad: Visiedocument G4 op een samenhangende Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, G4-gemeenten en gezamenlijke GGz-aanbieders

Onderzoek

Projectleider Doorlichting Toeleiding naar Werk,  Cluster Sociaal + Directie Werk, Participatie en Inkomen, gemeente Amsterdam

Ondersteuning gemeentelijke Rekenkamer bij het onderzoek naar de effectiviteit van de maatschappelijke opvang, gemeente Nijmegen

Evaluatie groepsaanpak jeugdoverlast + evaluatie en advies functie Programmacoördinator Jeugd & Veiligheid, gemeente Amsterdam