Tag Archives: OGGz

Cliëntenonderzoek OGGz

In het filmpje hieronder vertelt Bart Smith van Stichting Zon over het cliëntenonderzoek OGGz in Leiden. Belangrijke uitkomst is dat cliënten de samenwerking tussen de vele instellingen in het begin van het proces (toelating) nog positief beoordelen, maar daarna niet meer (tijdens de hulpverlening en de nazorg).


Mooi detail is de beeldspraak die Smith halverwege het filmpje gebruikt: de cliënt moet de precieze vorm van een bepaald puzzelstukje hebben om in de puzzel te passen — maar dat is natuurlijk nooit het geval. (Zie mijn vorige bericht waar — oh toeval — het plaatje van een puzzel bij het bericht zit.)

Link naar cliëntenonderzoek OGGz Leiden

Over de brug met GGZ

In een gesprek met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, eerder deze week, bleek weer dat het rapport “Over de Brug” een belangrijke onderlegger is voor de veranderingen die de komende jaren zullen worden gerealiseerd in de GGz.

Overdebrug

Het is een uitgebreid rapport:

 • met veel informatie over de samenstelling van de doelgroep mensen met ernstige psychische aandoeningen;
 • met een beschrijving over wat de ondersteuningsbehoefte van deze doelgroep is en wat goede zorg voor deze groep inhoudt (met als basis de 3 dimensies van herstel);
 • met een heldere visie over de toekomst: minder zorgbehoeften, meer herstel.

Continue reading Over de brug met GGZ

We gaan voor een maatschappelijke GGz

Vorige week was er in Arnhem een conferentie over de toekomst van de GGZ. Ik was daar niet bij, maar via Twitter kon je toch wat meerkrijgen. Zo was er een lezing van Philippe Delespaul die volgens twitteraars een pleidooi hield voor een “public mental health model” in de GGz. In zijn presentatie zat ook een plaatje met de titel “ruimte voor verbetering” (hieronder nagetekend; klik voor vergroting).

Delespaul_plaatje

 

Continue reading We gaan voor een maatschappelijke GGz

Bouwstenen OGGz aanpassen?

Schermafbeelding 2015-05-27 om 11.34.28

10 jaar geleden hebben de 4 grote gemeenten de 12 bouwstenen van de OGGz geformuleerd in het document Kwetsbaar in de Grote Stad (zie plaatje en klik voor vergroting).

Wat ik me afvraag is dit:

 1. Is deze lijst van 12 bouwstenen nog bruikbaar, of moet deze (op onderdelen) aangepast worden?
 2. Welke onderdelen vragen verhoogde waakzaamheid (van
  beleidsmakers, hulpverleningsinstellingen en cliëntenvertegenwoordigers) in het licht van de decentralisatie van taken naar de gemeenten?

Hoor graag hoe men ‘in het veld’ hierover denkt!

Psychiatrie van de straat (vervolg)

Het onderwerp Psychiatrie van de Straat staat met de zogenaamde “verwarde personen” duidelijk in de belangstelling de laatste tijd. Gisteren (24 feb 2015) zond Eenvandaag een programma uit over verwarde personen in Amsterdam (zie hieronder).

Zowel volgens de politie als de GGD neemt het aantal verwarde personen in de openbare ruimte toe. De politie besteedt 13% van de tijd aan verwarde personen en bij de GGD Amsterdam is het aantal meldingen van 3000 naar 6000 toegenomen.
Continue reading Psychiatrie van de straat (vervolg)

Psychiatrie van de straat

Hoe krijg je psychiatrie van de straat? Daar gaat onderstaand filmpje over. Dit filmpje over de Opvang Verwarde Personen (OVP) in Den Haag is helder, maar verwarde mij toch ook. De volgende ochtend had ik pas in de gaten waardoor:
 • het filmpje laat iets zien dat eigenlijk vanzelfsprekend is: directe en nauwe samenwerking tussen betrokken partijen waar dat nodig is;
 • maar blijkbaar is dit niet vanzelfsprekend (en moet er iets extra voor gedaan worden).

Continue reading Psychiatrie van de straat

Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg

In 1999 werkte ik bij de GG&GD van Amsterdam (nu GGD genoemd). Ik was hoofd van een afdeling met een reeks van teams, waaronder Steunpunt Seksueel Geweld, Vangnet & Advies, Kinder Drugsverslaafde Ouders (KDO) en Vroegtijdige Onderkenning Ontwikkelingsstoornissen (VTO). Door bezuinigingen en de nadruk binnen de gemeente op kerntaken, was de afdeling in de loop der jaren flink geslonken (teams opgeheven). Daarom hebben we in het MT van de sector GGz van de GG&GD besloten om de afdeling samen te voegen met de drugsafdeling.

Ter voorbereiding van deze samenvoeging heb ik met een groep medewerkers uit beide afdelingen samen een beleidsplan voor de nieuwe afdeling opgesteld. Tijdens dit proces hebben we ook de nieuwe naam van de afdeling bedacht: Maatschappelijke- en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGz). 

Continue reading Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg

Zeggen waar het op staat

Verhullend_taalgebruik

De tekst in het plaatje hierboven komt uit een brief van Minister Schippers over de ambulantisering van de GGZ. Het gemarkeerde (gele) deel verwoordt de heersende ideologie op het terrein van de maatschappelijke zorg in het gebruikelijke verhullende taalgebruik. (Dit is slechts een voorbeeld: neem een beleidsdocument van een willekeurige gemeente over de transitie jeugdzorg, of transitie AWBZ, en je komt dezelfde verhullende frasen tegen.)

Continue reading Zeggen waar het op staat

Scenario’s toekomst OGGz

In de groep OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) op LinkedIn loopt een discussie over de toekomst van de OGGz (in 10 jaar perspectief). Uit deze discussie heb ik de volgende lijst van relevante ontwikkelingen voor de OGGz gedestilleerd:

Ontwikkelingen

Demografisch/epidemiologisch

 • vergrijzing
 • meer alleenstaande burgers
 • minder laag opgeleide burgers
 • multiculturele samenleving een gegeven
 • uitdovende heroïne epidemie
 • introductie DSM-V levert ‘nieuwe’ ziekten
 • tekorten op de arbeidsmarkt biedt kansen op werk voor OGGz-doelgroep

Sociaal Continue reading Scenario’s toekomst OGGz

Observeren nodig voor AWBZ transitie

Als je mensen vraagt wat ze anders willen, dan is het antwoord meestal een beetje minder van dit of een beetje meer van dat. Mensen passen zich meestal aan en daardoor blijft de bestaande situatie het uitgangspunt en is ‘outside the box-denken’ een lastige opgave.

“Henry Ford understood this when he remarked, “If I’d asked my customers what they wanted, they’d have said ‘a faster horse.'” This is why traditional techniques such as focus groups and surveys, which in most cases simply ask people what they want, rarely yield important insights. The tools of conventional market research can be useful in pointing toward incremental improvements, but they will never lead to those rule-breaking, game-changing, paradigm-shifting breakthroughs that leave us scratching our heads and wondering why nobody ever thought of them before.”

Continue reading Observeren nodig voor AWBZ transitie