Category Archives: Zorg

Gezondheidszorg in 4 werelden

Dokters zijn het vaak oneens met managers, verplegers weten vaak beter wat de patiënt wil dan dokters, en toezichthouders weten amper wat er gebeurd in de organisatie. Wat is de oorzaak van deze verschillende feiten?

w3

Volgens Glouberman & Mintzberg bestaat het gezondheidszorgsysteem uit vier werelden: vier soorten activiteiten, vier manieren van organiseren en vier verschillende grondhoudingen.

Continue reading Gezondheidszorg in 4 werelden

Weg met die tussenlaag!

Toevoeging 21 april 2015: De blog hieronder is van 2010, maar het centrale idee is actueler dan ooit. Worden de sociale wijkteams de vaste ankerpunten waar mensen de weg naar weten te vinden als ze hulp nodig hebben? Of worden het gefragmenteerde netwerken samengesteld uit goedwillende medewerkers van concurrerende ‘zorgbedrijven’?

clean-rocks2

We leven in een tijd waarin elke hulpvraag bijna per definitie «complex» is. In een eerder bericht schreef ik daar al over:

“De problemen van de cliënten in de maatschappelijke zorg worden niet complexer, wij begrijpen ze niet meer omdat we te eenzijdig / ondubbelzinnig geworden zijn. Die eenzijdigheid moeten we opheffen/verstoren.” Continue reading Weg met die tussenlaag!

Samenwerking bevorderen via checklist

Toevoeging 8 september 2015

De blog hieronder van meer dan 5 jaar geleden gaat over de meerwaarde van ‘checklists’ om fouten te voorkomen.

  • Het gaat daarbij niet over meer bureaucratie om het leven van professionele hulpverleners lastig te maken — de vorm van checklists die we tegenwoordig helaas zoveel tegen komen. Het gaat niet om controle achteraf; maar juist om ondersteuning van het professionele handelen vooraf.
  • “Dat zouden meer mensen moeten doen” denk ik dan. Bijvoorbeeld in de hele discussie over ‘verwarde personen’: hoe zouden we de samenwerking in de vroegsignalering en vroeginterventie kunnen ‘faciliteren’ door een eenvoudige checklist zoals Gawande in zijn boek benoemd? … zie onder.

TheChecklistManifesto

 

Een man met een missie. Dat is de Amerikaanse chirurg Atul Gawande zeker. Hij wil het aantal fouten/missers in ope- ratiekamers van ziekenhuizen terug-
dringen. Niet alleen in zijn eigen ziekenhuis, maar in de hele wereld (via de WHO).

Gawande wil zijn doel bereiken door het gebruik van checklists in ziekenhuizen te propageren. Zijn boek The Checklist Manifesto beschrijft de ontwikkeling van een checklist en de test daarvan in tientallen ziekenhuizen over de hele wereld.

Het boek is aan te raden voor iedereen die de kwaliteit van het professionele handelen wil verbeteren — in welke branche dan ook.

Continue reading Samenwerking bevorderen via checklist

Kaf en koren

Moffit_5

Volgens Terrie E. Moffit heb je twee soorten antisociale mensen: mensen die hun hele leven antisociaal zijn vanaf hun kindertijd en mensen die alleen antisociaal gedrag vertonen in hun adolescentie.

Rond het 17e levenjaar is antisociaal gedrag eerder regel dan uitzondering, maar de meeste jongeren stoppen er weer mee. Het is daarom belangrijk om kaf en koren te scheiden.

Continue reading Kaf en koren

Psychiater en haar depressie

Schermafbeelding 2015-10-16 om 09.20.58

Dit boek gaat over een psychiater en haar depressie – wat er aan vooraf ging, en wat daarna kwam. De autobiografie van Francine Cournos, een hoogleraar klinische psychiatrie uit New York, geeft een direct inzicht in de lastige weg die kinderen afleggen nadat hun ouders op jonge leeftijd zijn overleden.

Het centrale thema van deze autobiografie is hoe de dood van een ouder het verdere leven van een kind bepaald.

Continue reading Psychiater en haar depressie

Het brein van dakloze jongeren

Eveline Crone heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de hersenen bij jongeren tussen 10 en 22 jaar. Dit onderzoek is gepubliceerd in het boek “Het Puberende Brein”.

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de hersenen niet op 12 jarige leeftijd zijn uitgegroeid. De verschillende delen van de hersenen werken bij adolescenten nog niet samen zoals bij volwassenen het geval is. Met name het deel van de hersenen dat het gedrag stuurt en remt, maakt in die levensfase nog een groeispurt.

Wat zegt dit over zwerfjongeren?

Continue reading Het brein van dakloze jongeren

Zwerfjongeren horen niet in de opvang

De 23e jarige Stephanie-Joy Eerhart heeft in 2009 een boek geschreven over haar leven als zwerfjongere. Ze schrijft over haar ervaringen op straat en over het leven in de dag- en nachtopvang. Ze verteld ook over haar verleden en geeft een helder inkijk in het zwerfcircuit.

Stephanie-Joy verschilt niet zoveel van andere zwerfjongeren; ze heeft veel problemen: tehuisverleden, psychische problemen (bordeline stoornis), drugsverslaving (speed, coke, XTC, methadon, etc.) en een lichamelijk handicap (slechthorend en slecht ter been door een auto-ongeluk).

Pappieskleinemeid

Continue reading Zwerfjongeren horen niet in de opvang