Transformatie Sociale Domein (opmaat)

NRC01072015

 

Eind 2014 had ik een begin van een blog over mijn eigen ervaringen in de transitie jeugdzorg, maar ik had het te druk met werken en daarom is deze nooit afgemaakt en geplaatst. Nu gebruik ik deze tekst als opmaat voor een serie blogs over de transformatie van het sociale domein. Continue reading Transformatie Sociale Domein (opmaat)

Over de brug met GGZ

In een gesprek met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, eerder deze week, bleek weer dat het rapport “Over de Brug” een belangrijke onderlegger is voor de veranderingen die de komende jaren zullen worden gerealiseerd in de GGz.

Overdebrug

Het is een uitgebreid rapport:

  • met veel informatie over de samenstelling van de doelgroep mensen met ernstige psychische aandoeningen;
  • met een beschrijving over wat de ondersteuningsbehoefte van deze doelgroep is en wat goede zorg voor deze groep inhoudt (met als basis de 3 dimensies van herstel);
  • met een heldere visie over de toekomst: minder zorgbehoeften, meer herstel.

Continue reading Over de brug met GGZ

We gaan voor een maatschappelijke GGz

Vorige week was er in Arnhem een conferentie over de toekomst van de GGZ. Ik was daar niet bij, maar via Twitter kon je toch wat meerkrijgen. Zo was er een lezing van Philippe Delespaul die volgens twitteraars een pleidooi hield voor een “public mental health model” in de GGz. In zijn presentatie zat ook een plaatje met de titel “ruimte voor verbetering” (hieronder nagetekend; klik voor vergroting).

Delespaul_plaatje

 

Continue reading We gaan voor een maatschappelijke GGz

Bouwstenen OGGz aanpassen?

Schermafbeelding 2015-05-27 om 11.34.28

10 jaar geleden hebben de 4 grote gemeenten de 12 bouwstenen van de OGGz geformuleerd in het document Kwetsbaar in de Grote Stad (zie plaatje en klik voor vergroting).

Wat ik me afvraag is dit:

  1. Is deze lijst van 12 bouwstenen nog bruikbaar, of moet deze (op onderdelen) aangepast worden?
  2. Welke onderdelen vragen verhoogde waakzaamheid (van
    beleidsmakers, hulpverleningsinstellingen en cliëntenvertegenwoordigers) in het licht van de decentralisatie van taken naar de gemeenten?

Hoor graag hoe men ‘in het veld’ hierover denkt!

Markt van wel en gezond zijn (2)

Boeiend om zo’n boek uit de (opkomende) no nonsens-tijd te herlezen. Maar het boek De Markt van Welzijn en Geluk van Hans Achterhuis is ook verwarrend, omdat de teksten zo uit de mond zouden kunnen komen van een hedendaags politicus die pleit voor bezuinigingen in het sociale domein en/of het versterken van de ’civil society’.

 

CivilSociety

 
Continue reading Markt van wel en gezond zijn (2)

Gedrag kan geen ziekte zijn

Het korte filmpje hieronder met een gedeelte van een toespraak van de psychiater Thomas Szasz is verhelderend en bevat ook humor.
We kennen Szasz als vertegenwoordiger van de anti-psychiatrie. In dit fragment stelt hij zich op als een strenge dokter met de mening dat gedrag nooit een ziekte kan zijn. Attention Deficit and Hyper Activity (ADHD) vergelijkt hij met vroegere diagnoses als Drapetomania (slaven die weglopen) en Hysteria (vrouwen die in opstand komen tegen de man).

Markt van wel en gezond zijn (1)

Net voordat ik andragologie ging studeren in 1981, heb ik het boek De Markt van Welzijn en Geluk van Hans Achterhuis gelezen. Nu, bijna 35 jaar later, ben ik het boek aan het herlezen.

Hans Achterhuis in 1980

In het welzijnswerk en de wereld is intussen veel veranderd, maar sommige teksten blijven interessant om over na te denken. Over de neiging van welzijnswerkers toen, om onder het mom van preventie steeds verder in het leven van mensen binnen te dringen, schrijft Achterhuis:   Continue reading Markt van wel en gezond zijn (1)

Het verhalenvertellende dier

De mens probeert zijn weg te vinden in het chaotische leven door verhalen te bedenken en verhalen te vertellen. Volgens Jonathan Gottschall is de mens net zozeer een homofictus als een homosapiens. In alles ziet de mens de structuur van een verhaal:
  1. personage/protagonist +
  2. netelige positie/hindernissen die overwonnen moeten worden +
  3. (poging tot) bevrijding/bereiken doel.
Storytelling_animal

Volgens de auteur zijn verhalen oefenterrein: “where people go to practice the key skills of human social life”. Het verhaal is geen mentaal plaatje dat we tevoorschijn kunnen halen (zoals Steven Pinker denkt): als we een verhaal lezen/zien/horen, ervaren we het verhaal als de protagonist. Het verhaal is dus meer een impliciete herinnering (ervaring) dan een expliciete herinnering (mentaal model).

Continue reading Het verhalenvertellende dier

Over gaten in budget Jeugdzorg

De transitie van de jeugdzorg is geschiedenis, maar nog niet helemaal. In verschillende regio’s zijn grote verschillen geconstateerd tussen de berekende budgetten en wat instellingen voor jeugdzorg zeggen nodig te hebben. Voor één van die regio’s heeft het SCP een analyse gemaakt van de verschillen. De uitkomsten liegen er niet om (zie plaatje).

SCP gaten budget jeugdzorg

Continue reading Over gaten in budget Jeugdzorg

Organisaties bewegen door doen en door denken.