Profiel

Organisaties bewegen door doen en denken

[doen en denken] werkt als projectmanager of procesmanager aan het verbeteren van het sociale domein. Meestal in opdracht van een gemeente, maar het werk gebeurd bijna altijd in een netwerk van hulpinstellingen, politie, woningcorporaties, enzovoorts.

De uitdaging is vaak het organiseren en ontwikkelen van samenwer- king in een complexe omgeving, met als doel betere ondersteuning en hulp voor de mensen die dat nodig hebben (betaalbaar en effectief).

Soms is het een ingewikkelde puzzel, om de overlap te vinden tussen de belangen en meningen van alle betrokken partijen en het vergt altijd nadenken over vorm (management, organisatietheorie) en inhoud (bijstand in brede zin: zowel materieel als sociaal en psychisch).

Als dat goed gaat, is een verbetering van de organisatie het resultaat … waardoor burgers/cliënten beter geholpen zijn en meer tevreden zijn met de hulp die zij krijgen.

 

Johan Sleegers | doenendenken

 

Opleiding Bedrijfskunde (MBA) aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Andragogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.

Eerdere werkervaring Vijftien jaar ervaring als afdelingshoofd bij achtereenvolgens de GG&GD Amsterdam en de GGD Rotterdam.

Zie de pagina <Diensten> voor vragen/opgaven waarvoor u me altijd mag bellen. Of zie cv [klik hier voor CVof zakelijke profiel op LinkedIn (zie knop links)

 

Organisaties bewegen door doen en door denken.