Positieve Resultaten

POORT-9

Het levert veel op – positieve resultaten, voor cliënten, hulpverleners én financiers – als het ons lukt om de risico’s op uitval en uitsluiting in te perken, door het organiseren van gepersonaliseerde hulp in de buurt/wijk.

Voor de cliënt gaat dat niet alleen om – bijvoorbeeld – de afname van psychische symptomen en psychisch lijden [15], maar ook over persoonlijke ontplooiing, basale levensbehoeften en sociale steun. De tabel hieronder (klik op plaatje voor vergroting) geeft een eerste idee. De kolom met voorzieningen en functies zou in ieder geval nog uitgebreid moeten worden met (toegang tot) ondersteuning op het gebied van financiën, schulden, zorgverzekering, etc.

 

Schermafbeelding 2015-10-26 om 20.42.57

 

Wij denken dat het uiteindelijk ook andere belangrijke voordelen oplevert, zoals:

  1. Minder incidenten en overlast en daardoor minder werk voor de politie;
  2. Meer tevredenheid bij professionele werkers omdat ze meer mogelijkheden krijgen om hun werk goed te doen;
  3. Lagere kosten voor de gemeenten en zorgverzekeraars omdat ondoelmatig langs elkaar heen werken is gereduceerd.

 

En nu …? Hoe verder?

Het zal duidelijk zijn dat deze 9 punten voor Participatie en Herstel de wereld nog niet beter maken. Mooi, maar er moet ook wat gebeuren – in het echt.

Zoals al opgemerkt: dat zal lokaal moeten gebeuren. Maar daarmee willen we ons er niet vanaf maken. Op deze website zullen we de komende maanden – bij elk van de 9 punten – de volgende zaken toevoegen:

  • Sprekende verhalen
  • Mooie voorbeelden (van praktijken die werken)
  • Instrumenten (handige dingen om te gebruiken).

Wij nodigen iedereen uit om te reageren en ons op goede ideeën te brengen – zodat uiteindelijk iedereen haar/zijn voordeel er mee kan doen.

 

Noten

[15]  Gebaseerd op het service outcome-schema van Anthony (1993), overgenomen uit: Phrenos (2014) Over de Brug –Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. p52.

 

<<< GA terug <<< POORT-8

Organisaties bewegen door doen en door denken.