Leren van Fouten

POORT-7

Leren van fouten brengt je verder. Op het niveau van beleid en organisatie willen we incidenten rond verwarde personen en andere crisissituaties, zoals huisuitzettingen, stopzetting bijstandsuitkering, weigering schuldhulpverlening, of opname in de crisishulp of nachtopvang, gebruiken om gaandeweg te leren. Zo willen we het buurtsysteem, al doende, beter gaan toerusten om kwetsbare mensen beter toe te rusten voor zelfredzaamheid. Incidenten en crisissituaties willen we zoveel als mogelijk voorkomen, maar er kan altijd iets misgaan of anders lopen dan gedacht.

En als er dan toch wat misgaat … dan geeft dat aanknopingspunten:

  • tot direct verbeteren van werkprocessen, of
  • tot echte innovatie, na reflectie en onderzoek.

Dat betekent ook dat we af willen van de angstcultuur en echt durven te leren van dingen die fout gaan. Alleen dan kunnen we de weerbarstige praktijk verbeteren. (Fail and next time fail better.) Het realiseren van de gewenste verandering bestaat zo voor een groot deel uit het stapelen van kleine verbeteringen en praktische aanpassingen – stap voor stap op de weg naar participatie en herstel.

Zie ook

Dit stukje over Wat ons denkraam te maken heeft met zelfredzaamheid, over de twee denkbramen volgens Carol Dweck: groei-denkraam versus deterministisch denkraam.

>>> GA verder >>> POORT-8

<<< GA terug <<<    POORT-6

Organisaties bewegen door doen en door denken.