Expertise aan de Basis

POORT-4

Willen we vroegsignalering en vroeginterventie waar maken, dan is goede (klinische) kennis en ervaring in de frontlinie nodig: expertise aan de basis .

Dat is nodig om ter plekke, in de buurt, de juiste inschatting te maken van de persoonlijke-, sociale- en maatschappelijke situatie van de cliënt, inclusief de risico’s voor de persoon en omgeving. En vervolgens is het nodig om de persoonlijke doelen, waarden, verwachtingen en wensen van de cliënt te vertalen naar het persoonlijke plan voor herstel.

Wij spreken liever over best practionioners dan best practices, om te benadrukken dat kennis en kunde belangrijk zijn, maar niet in een gestandaardiseerde vorm. Het gaat immers om gepersonaliseerde hulp. Bovendien sluit het aan bij een tweede belangrijk punt, medemenselijkheid, de klik tussen hulpverlener en cliënt die noodzakelijk is om te komen tot goede gepersonaliseerde hulp.

Binnen de nieuwe Wmo wordt veel verwacht van de sociale wijkteams/buurt-teams. Ook de meest kwetsbare mensen willen het liefst dicht bij huis, in de eigen sociale omgeving, geholpen worden. Daarom gaan we vanuit het buurtteam de verbindingen organiseren:

  1. tussen de generalistische hulp van de buurtteams en de specialistische zorg;
  2. tussen de sociale hulp door de buurtteams en de hulp van de gemeente op het vlak van werk, inkomen en schuldhulpverlening.

Voor de gepersonaliseerde hulp die wij voor ogen hebben is het nodig dat ervaren en kundige mensen in een vast team in de buurt/wijk werken. In tegenstelling tot een los samenwerkingsverband, biedt een vast team de gezamenlijke betrokkenheid en veiligheid die nodig is om:

  • zoveel mogelijke problemen in de buurt generalistisch op te pakken;
  • al doende te leren van de weerbarstige werkelijkheid (zie aflevering 7: Leren van Fouten).

 

>>> GA verder >>> POORT-5

 

>>> GA terug >>>   POORT-3

Organisaties bewegen door doen en door denken.