Eerder = Beter

Eerder = beterTijdig hulp bieden is altijd beter, eerder = beter. Zoals het spreekwoord zegt: voorkomen is beter dan genezen.

De uitdaging is om de benodigde hulp in een vroeg stadium te bieden, zodat de situatie niet uit de hand loopt en personen en/of systemen verward raken en de problemen van mensen escaleren. Daarvoor is het allereerst nodig dat signalen direct opgepakt worden. Wij willen de persoonlijke hulp zo organiseren dat de signalen eerder binnenkomen en opgepakt worden – en de omweg via politie, woningcorporatie of crisisopvang niet meer nodig is.

Kwetsbare mensen die uitvallen of incidenten veroorzaken, worden meestal gesignaleerd door politie, maatschappelijke opvang, woningcorporaties en veiligheidshuizen. Rond die signalen willen we de persoonlijke hulpverlening ontwikkelen, door de sociale wijkteams te verbinden met specialistische hulp, bijvoorbeeld fACT [7], maar ook met schuldhulpverlening en maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo.

Uiteindelijk komt het neer op een betrouwbare zorgrelatie tussen burger/cliënt en één centrale hulpverlener die er tijdig is indien dat nodig is en er anderen bijhaalt als dat nodig is. Iemand die nooit heel ver weg is, zodat een (nieuwe) crisis voorkomen kan worden als die op de loer ligt. Cliënt en hulpverlener hebben een eigen verantwoordelijkheid om de relatie betrouwbaar te laten zijn (zie ook 6: Lef en Verantwoordelijkheid).

Voorbeelden Eerder = beter

Hieronder enkele voorbeelden ter illustratie en inspiratie:

  • De RIBW Alliantie heeft samen met GGZ Nederland, Federatie Opvang en de LPGGZ twee korte films geproduceerd. Deze gaat over Chafik Kilani; hij woont beschermd bij HVO Querido in Amsterdam. Hij vertelt ons hoe hij daar terechtgekomen is en welke dromen hij heeft.

  • KeyRing helpt mensen die zelfstandig willen wonen, maar dat vanwege verstandelijke of psychische beperkingen moeilijk alleen kunnen. Het initiatief, dat 22 jaar geleden in Londen ontstond, verbindt mensen met een beperking binnen een wijk. Samen vormen ze een netwerk, ondersteund door een vrijwilliger in de buurt. Zie een verslag van een recente bijeenkomst over Keyring bij Kenniscentrum Wonen-Zorg (Aedes/Actiz). In Rotterdam is Pameijer in 2013 gestart met Buurtcirkel voor mensen met een ondersteuningsvraag die met hulp van een wooncoach of vrijwilliger prettig zelfstandig kunnen wonen. Inmiddels heeft Pameijer vijftien Buurtcirkels geïnitieerd.
  • Woningcorporaties zien vaker verward gedrag bij hun huurders, blijkt uit onderzoek van Aedes. Corporaties zijn er om deze groep een huis te bieden. Tegelijkertijd moeten ze zorgen dat andere huurders prettig en zonder overlast van de buurman kunnen wonen. Aedes-Magazine, december 2015 beschrijft wat corporaties al doen, wat er beter kan en hoe ze de samenwerking met andere partijen zien.
  • Het actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 2015-2018 van de gemeente Rotterdam, met de titel “Eerder Thuis”, heeft een hoofdstuk over het voorkomen van instroom in de stedelijke keten van opvang en beschermd wonen. Met 7 preventieve maatregelen wil de gemeente Rotterdam er eerder bij zijn, o.a. met extra aandacht voor gezinnen en onverzekerden, met preventief aanbod financieel beheer, met het voorkomen van huisuitzettingen.
  • Het boek “Outreachend Werkt!” brengt de krenten uit de pap van de kennis en ervaring over outreachend sociaal werk bij elkaar. Het is veel tekst. In het kader van “Eerder = beter” zijn hoofdstuk 4 over signaleren en hoofdstuk 5 over contact maken interessant. Tussen de hoofdstukken staan vijf verslagen van gesprekken met outreachend werkers die deel uitmaken van het Amsterdamse Samen DOEN-team in de Kolenkitbuurt.

Noten

[7]  Afhankelijk van de situatie van de cliënt zal er een andere verbinding nodig zijn: met bemoeizorg/ACT, met fACT, met de huisarts/Basis GGz of met de (poli)kliniek. Delespaul, P.  (2011) Naar een toekomstbestendige basispsychiatrie. MGv, 2011, nr. 9. p.627-630. [Zie eerder blog Toekomstbestendige basispsychiatrie over dit artikel  op deze website.]

>>>GA verder  >>>  POORT-3

<<<GA  terug   <<<  POORT-1

 

Organisaties bewegen door doen en door denken.