Achtergrondnotitie Op Weg naar Participatie en Herstel

Hieronder de achtergrondnotitie Op Weg naar Participatie en Herstel Perspectief | Ontdekken | Ontwikkelen | Ruimte | Toerusten

 

Achtergrondnotitie Op Weg naar Participatie en Herstel

 

Deze achtergrondnotitie benoemt waar we ons druk over maken, als het gaat over participatie en herstel van kwetsbare burgers – en wat we denken dat nodig is (twee duidelijke organisatorische opgaven):

 • Realiseren van integrale ondersteuning, d.w.z. zowel psychosociale ondersteuning als materiële ondersteuning — zoals werk, financiële dienstverlening en huisvesting. Dit gaat m.n. over integraal 3D-werken binnen een sociaal wijkteam en de link met andere gemeentelijke loketten/diensten.
 • De aansluiting tussen de ondersteuning vanuit de gemeentelijke wijkteams en de specialistische zorg of behandeling, tussen generalisten en specialisten, ofwel: de aansluiting tussen Wmo/gemeente/ondersteuning en de Zvw/zorgverzekeraars/behandeling. Dit is inclusief het regelen van de toegang tot (en toeleiding naar) specialistische ondersteuning en zorg/behandeling.

De 9 punten voor verbetering die op de andere pagina’s te lezen zijn, geven richting aan de uitwerking van deze twee opgaven:

 1. Aansluiten bij leefwereld
 2. Eerder = beter
 3. Ruimte voor maatwerk
 4. Expertise aan de basis
 5. Financiering volgt de behoefte
 6. Lef en verantwoordelijkheid
 7. Leren van fouten
 8. Samenwerking organiseren
 9. Positieve resultaten, voor cliënten, hulpverleners èn financiers.

Reacties zijn zeer welkom! >>> zie reactieformulier onder.

 

[contact-form-7 id=”3713″ title=”Contact_Ned”]

Organisaties bewegen door doen en door denken.