Diensten

doenendenken_logo3

De diensten van doenendenken komen in essentie neer op: samenhang organiseren. Verbinden van strategisch beleid en praktijk, verbinden van inhoud en organisatie, verbinden van partijen in een netwerk of keten.

Toegevoegde waarde

  • Praktisch vormgeven van veranderingen en vernieuwing;
  • Op gang brengen van nieuwe vormen van samenwerking (intern en extern);
  • Leiding geven aan verandering en vernieuwing: structureren, prioriteren en samenhang organiseren;
  • Waar nodig: reorganiseren, herstructureren, puin ruimen.

Rollen

  • Interim-manager
  • Kwartiermaker
  • Procesbegeleider/-manager
  • Programmamanager
  • Ketenregisseur