Diensten

doenendenken_logo3

De diensten van doenendenken komen in essentie neer op: verbinden. Verbinden van strategisch beleid en praktijk, verbinden van inhoud en organisatie, verbinden van partijen in een netwerk of keten.

Toegevoegde waarde

 • Gezamenlijk de echte innovatie zoeken; begeleiden van het transformatieproces in het sociale domein;
 • Op gang brengen van nieuwe vormen van samenwerking in het sociale domein;
 • Vertalen van ideeën en beleidskaders naar praktische oplossingen en werkprocessen;
 • Implementeren van de vernieuwingsplannen;
 • Puin ruimen.

Rollen

 • kwartiermaker
 • procesbegeleider/-manager
 • ketenregisseur
 • adviseur
 • voorzitter

diensten van doenendenken

klik voor vergroting

Voorbeelden diensten van doenendenken:

 • Werk als kwartiermaker met alle relevante partijen, waaronder cliënten, de gezamenlijke werkprocessen uit zodat doelstellingen X, Y en Z ook echt gehaald worden;
 • Evalueer het Sociaal Wijkteam en doe verbetervoorstellen, waaronder scenario’s voor het organiseren (van los netwerk tot vast team bij een aanbieder);
 • Maak een organisatiemodel voor de samenwerking van generalisten (wijkteam) en specialisten (zorginstellingen) – zodat ook de meest kwetsbare burgers (GGz, LVB, ouderen, kinderen) de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben;
 • Breng de huidige samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke onderdelen in het sociaal domein (Wmo, Participatiewet) in kaart en geef aan hoe de effectiviteit en efficiëntie omhoog kunnen;
 • Ontwikkel met veldpartijen een totaalconcept Wonen-met-begeleiding uit — van Housing First tot lichte ambulante begeleiding door het Sociaal Wijkteam;
 • Werk met politie, GGz, woningcorporatie(s) en andere relevante partijen een plan van aanpak ‘verwarde personen’ uit — zo concreet als mogelijk en met de nadruk op preventie en vroegsignalering;
 • Maak een integraal beleidsplan Beschermd Wonen + Maatschappelijke Opvang;
 • Werk een model uit voor wijkgericht budgetteren op basis van epidemiologische inzichten;
 • Zorg dat Team A of Afdeling B weer goed functioneert.

Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen.