Wat is zorgvuldig handelen?

Update 19 oktober 2015: toegevoegd (zie onder) video met lezing Andries Baart, waarin hij o.a. verteld wat een “verstandige professional” is (laatste 10 minuten van zijn verhaal).


 

Dit stukje gaat over de vraag Wat is zorgvuldig handelen — in het kader van de uitvoering van de Wmo?

Als zelfstandig adviseur hou ik allerlei websites bij waar eventueel werk te vinden is, zoals Tendernet, etc. Daar kom je soms verassende dingen tegen. Vandaag zag ik een vraag voor een projectmedewerker die de 187 herindicaties voor begeleiding (vroeger AWBZ) moet uitvoeren.

Bij de uitvraag zat een uitgebreide procesbeschrijving (zie plaatjes hieronder; klik voor vergroting). De projectmedewerker moet:

  • die 187 mensen gaan bellen (uitleg geven),
  • bezoeken voor een ‘keukentafelgesprek’ en daarna
  • verslagen opstellen, zaken invoeren in twee registratiesystemen, etc.
  • ook de bezwaren moeten door de projectmedewerker afgehandeld worden.

Proces_herindicering-1

Een heel werkproces en er lijkt goed over nagedacht. Maar …

De inschrijvingen voor de projectmedewerker moeten uiterlijk 12 oktober binnen zijn, terwijl de herindicaties volgens de aanbesteding afgerond moeten zijn vóór 1 november 2015. Dat betekent dat als ze snel beslissen op 13 oktober en de projectmedewerker kan starten op 14 oktober, er 13 werkdagen beschikbaar zijn om 187 indicaties en eventuele bezwaren uit te voeren. Dat komt neer op 14 indicaties per dag. Als dat door 1 persoon gedaan moet worden is dat 34 minuten per indicatie (de aanbesteding vraagt echt om “een kandidaat” waarvoor je ook een CV moet bijvoegen).

De 4 criteria waarop de aanbesteding wordt beoordeeld zijn:

  1. Borging zorgvuldigheid,
  2. Deskundigheid.
  3. Borging deadline,
  4. Prijs.

Wellicht dat ik het niet helemaal snap en/of iets over het hoofd zie … maar denkt deze gemeente echt dat het mogelijk is om, binnen twee weken, op een zorgvuldige manier 187 mensen door 1 consulent te laten herindiceren?

Proces_herindicering-2

 

Zie hier de bovengenoemde lezing van Andries Baart tijdens het
F-ACT congres 2015. Hij zegt o.a. dat het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ dat in de Wmo nu heel gangbaar is, vaak niet meer is dan het verplaatsen van de bureaucratie naar deze keukentafel … dat geen echte poging wordt ondernomen om de leefwereld van de burger/cliënt te betreden.