Beter beeld van de Wmo-2015

De Wmo-piramide is een veelgebruikt beeld om aan te geven dat de basis bestaat uit Eigen Kracht, dat daarna mensen in hun eigen omgeving ondersteuning kunnen (moeten!) vinden … en dat daarna, voor een steeds kleiner wordende groep, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen pas in beeld komen (na een toelatingsprocedure).

This slideshow requires JavaScript.

Als je de vele plaatjes op Internet bekijkt, dan valt op hoe de me-
ningen verschillen over waar in de piramide het sociaal wijkteam precies zit, waar de toegang tot voorzieningen gepositioneerd is, etc. Wat alle plaatjes (en de bijbehorende teksten) gemeen hebben is de druk naar beneden, het doel om zoveel als mogelijk te normaliseren, zo licht mogelijke hulp en ondersteuning in te zetten.

Het probleem van het beeld van de Wmo als piramide is dat we kokers hebben ingeruild voor lagen. De lagen in de Wmo gaan een eigen leven leiden, mensen worden ingedeeld in een van de lagen volgens een procedure [etc etc]

Hieronder geef ik een beter beeld van de Wmo-2015 (klik voor een vergroting).

Integrale Hulp-in-de-Wijk

Merk op dat:

  • de cliënt/burger met zijn eigen plan staat echt in het midden;
  • het gebeurt in de wijk/buurt;
  • hulp en ondersteuning is mensenwerk (vandaar de vele pop-
    petjes) — het is niet iets van abstracte systemen;
  • de hulp komt naar de burger/cliënt (wordt als het ware ingeroepen als dat nodig is);
  • de specialisten die worden ‘ingevlogen’ komen niet alleen uit het Wmo-veld maar ook uit aanpalende velden (echt integraal dus);
  • benoemd is wat de specialisten te brengen hebben (niet in welke sector of koker ze werken).