Kanteling Sociaal Domein (intermezzo)

Dit filmpje geeft in iets meer dan 3 minuten duidelijk weer wat kanteling sociaal domein betekent. Aan het einde wordt het zo samengevat:

“Echt transformeren is: anders organiseren, anders denken,  anders doen.”

Als ik dat lees, dan komen deze vragen bij mij op:

  1. Wat moeten we verstaan onder “organiseren”? Hoe realiseer je “de menselijke maat”, “ruimte”, “tijd+aandacht”, “kwaliteit”, “vertrouwen”, “regie en eigenaarschap bij de mensen zelf”. En hoe realiseer: je “Alle betrokkenen besluiten samen wat er nodig is om de situatie te verbeteren.” Begrijp me goed: alle genoemde zaken vind ik ook belangrijk, maar ik wil ze ook graag gerealiseerd zien — en niet alleen op papier of in een filmpje.
  2. Moet het in deze volgorde: organiseren > denken > doen? Of mogen we de filmer Jean Luc Godard volgen die over de structuur van een goed verhaal zei dat het altijd drie delen bevat: begin > midden > einde — maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde (denk bijvoorbeeld aan Pulp Fiction van Quentin Tarantino)?

Tussen doen en denken speelt zich veel af: selectief waarnemen van feiten, betekenissen toekennen op basis persoonlijke en culturele bagage, enzovoorts. Ik heb daar eerder over geschreven in de blog Gemeentelijke zorg(en) — aflevering  3 en zal dat hier niet allemaal herhalen. Kerngedachte: er is voor het realiseren van zoiets als de Kanteling meer nodig dan kennis en vaardigheden en wel: alertheid, flexibiliteit en betrokkenheid bij het operationele veld.

Daar gaan we in de volgende aflevering over doordenken.