3 thoughts on “Integratie Wmo en Participatie in de wijk”

  1. Informatief filmpje van de VNG over integratie WMO en participatie in de wijk. De verschillen tussen gemeenten zijn nogal groot, zoals te verwachten. Een enkele kanttekening:
    Wanneer ga je van de (wijkteam)generalisten naar specialisten? Zeker wanneer naar voren komt dat de generalisten vaak onvoldoende kennis hebben van het werk & inkomendomein, vooral ook van de juridische aspecten daarvan. Wat doe je met de nogal uiteenlopende invalshoeken van gemeentes wat sociale wijkteams wel en niet behoren te doen of juist na te laten? Me dunkt dat hier een politiek broeinest van rechtsongelijkheid kan ontstaan vooral aangaande de WMO-voorzieningen.
    Tenslotte: Mevr. Bieshaar (directeur Sociale Diensten Drechtsteden) laveert voor mij nogal tussen het doel om met de wijkteams meetbare bezuinigingen te behalen op de bureaucratie en realistische participatie-incentives. Het bekende verhaal: hoe kunnen wijkteams meer bewerkstelligen met minder geld dan in de versnippering van het veld voorheen. Zij gaat met dat dilemma m.i. eenzijdig om: als het niet lukt dan ligt het aan de wijkteams die niet genoeg mensen aan het participeren krijgen. Het is mij onduidelijk of zij juist MINDER maatwerk voorzieningen in de nabije toekomst voorziet, zoals het nu gaat, of er juist minder van wil. (Ik hoop dat ik het verkeerd begrepen heb, maar volgens mij zou ze MEER moeten zeggen in de context. Misschien een Freudiaanse verspreking?)

  2. @Peter Goede observatie. Voor mij was het filmpje een bevestiging van wat ik op veel plekken zie: een verdeelde gemeente. Daar waar “samen” gepredikt wordt als het gaat over de externe partners van gemeenten (die ze soms zelf betalen, maar zeker niet altijd), laten ze die opgave liggen als het om interne onderdelen van de gemeente gaat. De ‘harde’ kant van het sociale domein (Werk & Inkomen) heeft een andere manier van werken dan de ‘zachte’ kant van het sociale domein (generalisten in wijkteams) — zo wordt met zoveel woorden gezegd.

  3. En, vooralsnog geldt denk ik helaas ‘that the twain will not easely meet’ (vrij naar …. 😉 )

Comments are closed.