Category Archives: Zorg

Maatschappelijke Psychiatrie (revisited)

De laatste tijd is de strijd rond ‘verwarde personen’ weer losgebarsten. De politie luidt de noodklok met cijfers die aangeven dat het probleem alleen maar groter wordt. De GGz-sector en zorgverzekeraars stellen dat het niet helpt om mensen te stigmatiseren en stellen ook vragen bij de cijfers (die veel op een hoop gooien).

Is er nou niets veranderd de laatste jaren?

In 2005 heb ik een artikel geschreven in het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid met de titel: Maatschappelijke psychiatrie — het tekort van de openbare geestelijke gezondheidszorg (zie bijlage). Als ik dat stuk nu herlees, dan lijken een aantal zaken inmiddels beter geregeld. De verslavingszorg is nu, meer dan toen, een integraal onderdeel van de GGz en het aantal (f)ACT-teams is toegenomen. Maar sommige zaken lijken nog steeds onvoldoende geregeld, zoals de aansluiting tussen zorg/GGz en materiële dienstverlening (schuldhulpverlening, arbeidsre-integratie, etc.).

Het kernprobleem dat het artikel aankaart is de fragmentatie van verantwoordelijkheid, zowel beleidsmatig als operationeel. Afgaande op de berichten van de politie en de reacties daarop, is dat probleem nog steeds niet opgelost. En de vraag die dan opkomt is wat het ‘Aanjaagteam verwarde problemen’ precies aanjaagt.

Wat is zorgvuldig handelen?

Update 19 oktober 2015: toegevoegd (zie onder) video met lezing Andries Baart, waarin hij o.a. verteld wat een “verstandige professional” is (laatste 10 minuten van zijn verhaal).


 

Dit stukje gaat over de vraag Wat is zorgvuldig handelen — in het kader van de uitvoering van de Wmo?

Als zelfstandig adviseur hou ik allerlei websites bij waar eventueel werk te vinden is, zoals Tendernet, etc. Daar kom je soms verassende dingen tegen. Vandaag zag ik een vraag voor een projectmedewerker die de 187 herindicaties voor begeleiding (vroeger AWBZ) moet uitvoeren.

Continue reading Wat is zorgvuldig handelen?

Beter beeld van de Wmo-2015

De Wmo-piramide is een veelgebruikt beeld om aan te geven dat de basis bestaat uit Eigen Kracht, dat daarna mensen in hun eigen omgeving ondersteuning kunnen (moeten!) vinden … en dat daarna, voor een steeds kleiner wordende groep, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen pas in beeld komen (na een toelatingsprocedure).

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading Beter beeld van de Wmo-2015

Transformatie Sociaal Domein (3)

Leiderschap in de transformatie sociaal domein, of beter: verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid, daar gaat dit stukje over. Hieronder zal ik, tegen de huidige trend in, uitleggen dat we management niet bij het grof vuil kunnen zetten. En dat ik het onderscheid dat sommigen maken tussen leiderschap en management onjuist vind, dat management juist altijd leiderschap impliceert. Maar eerst een samenvatting van de voorgaande berichten in deze reeks.

transformatie sociaal domein

Continue reading Transformatie Sociaal Domein (3)

Cliëntenonderzoek OGGz

In het filmpje hieronder vertelt Bart Smith van Stichting Zon over het cliëntenonderzoek OGGz in Leiden. Belangrijke uitkomst is dat cliënten de samenwerking tussen de vele instellingen in het begin van het proces (toelating) nog positief beoordelen, maar daarna niet meer (tijdens de hulpverlening en de nazorg).


Mooi detail is de beeldspraak die Smith halverwege het filmpje gebruikt: de cliënt moet de precieze vorm van een bepaald puzzelstukje hebben om in de puzzel te passen — maar dat is natuurlijk nooit het geval. (Zie mijn vorige bericht waar — oh toeval — het plaatje van een puzzel bij het bericht zit.)

Link naar cliëntenonderzoek OGGz Leiden

Transformatie Sociaal Domein (2)

Het vorige bericht in deze reeks over de transformatie sociaal domein sloot ik af met de vraag: komt er na de revolutie van de transitie een periode van evolutie om ook echt te transformeren? Gaat men lokaal ook aan de slag om de juiste mensen (’professionals’) op de juiste plek te krijgen, de benodigde competenties te leren en als sociaal wijkteam gezamenlijk te leren van de altijd weerbarstige praktijk?

Het is, na acht maanden, te vroeg om deze vraag te beantwoorden, maar we kunnen wel signalen oppikken uit de praktijk. De eerste maanden na de transitie is er waarschijnlijk vaker over de gedecentraliseerde taken gesproken in de Tweede Kamer dan in de gemiddelde gemeenteraad. Ook zijn er tal van bewegingen om op landelijk niveau zaken vast te leggen in regelingen of kwaliteitskaders en te sturen via een landelijk plan van aanpak (bijvoorbeeld rond ‘verwarde personen’) en Stedelijk Kompassen 3.0 (beschermd wonen). Dat zouden we kunnen zien als centralistische stuiptrekkingen van het oude systeem en daarmee afdoen … als er lokaal tegelijkertijd ook echt iets aan het veranderen is, als we in de praktijk ook feitelijk kunnen waarnemen dat gemeenten in staat zijn om de veranderweg te vervolgen: via evolueren, improviseren en al doende leren. Welke signalen komen er uit de praktijk?  Continue reading Transformatie Sociaal Domein (2)

Transformatie Sociaal Domein (1)

Hoe staat het met de transformatie sociaal domein? Welke
veranderaanpak is/wordt gekozen en hoe groot is de kans dat die aanpak ook leidt tot de gewenste resultaten? Is daar ook sprake van een “breathless rhetoric of planned transformational change” zoals het citaat hieronder benoemd?

 

“The breathless rhetoric of planned transformational change, complete with talk of revolution, discontinuity, and upheaval, presents a distorted view of how successful change works. The hyperbole of transformation has led people to overestimate the liabilities of inertia, the centrality of managerial planning, and the promise of fresh starts, and to underestimate the value of innovative sensemaking on the front line, the ability of small experiments to travel, and the extent to which change is continuous.” [3, p223]
Continue reading Transformatie Sociaal Domein (1)

Transformatie Sociale Domein (opmaat)

NRC01072015

 

Eind 2014 had ik een begin van een blog over mijn eigen ervaringen in de transitie jeugdzorg, maar ik had het te druk met werken en daarom is deze nooit afgemaakt en geplaatst. Nu gebruik ik deze tekst als opmaat voor een serie blogs over de transformatie van het sociale domein. Continue reading Transformatie Sociale Domein (opmaat)